admin 发表于 2022-2-24 10:11:35

【凯博论坛】2022年1月开始有关提现临时调整的通知

【凯博论坛】有关提现临时调整的通知

2022年1月开始,提现暂时调整为每月提现两次,每次最低500元起提,每月可提现2次,1-3号提现,4号提交财务,16-18号提现,19号提交财务(出款需财务审核后处理,所以大家不用中途一直催促)
望大家互相转告!
                                                                                                                                                                                                                            凯博论坛   2021年12月14日


admin 发表于 2022-4-26 14:35:19


页: [1]
查看完整版本: 【凯博论坛】2022年1月开始有关提现临时调整的通知